วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิธีการใช้ยาป้ายตา


ยาป้ายตา

ข้อแนะนำวิธีการใช้

-  ล้างมือให้สะอาด

-  เปิดจุกหลอดยาไว้  โดยวางให้ฝาหลอดหงายขึ้น

-  นอน  หรือ  นั่งเงยหน้าขึ้น

-  ค่อยๆ  ใช้มือข้างหนึ่งดึงหนังตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง  และเหลือบตาขึ้นข้างบน

-  ให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับหลอดขี้ผึ้งป้ายตา  และบีบขี้ผึ้งขนาดยาวประมาณ  1  เซนติเมตร  หรือประมาณ  1/2  นิ้ว  ลงในด้านในของเปลือกตาล่าง

            ระวัง !  อย่าให้ปลายหลอดขี้ผึ้งถูกตาหรือสิ่งใดๆ

-  ปล่อยมือจากการดึงหนังตา

-  ค่อยๆ  ปิดตาและกลอกลูกตาไปมาทุกทิศทางขณะที่ยังปิดตาอยู่สักครู่

-  ปิดฝาจุกหลอดยาให้สนิท

-  ถ้าต้องใช้ยาขี้ผึ้งป้ายตา  2  ชนิดขึ้นไปควรเว้นระยะห่างในการป้ายยาแต่ละชนิดประมาณ  10  นาที  ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาหยอดตาให้หยอดยาก่อนและรอประมาณ  10  นาที  จึงใช้ขี้ผึ้งป้ายตา

ข้อแนะนำอื่นๆ

-  ห้ามใช้ยาป้ายตาร่วมกับผู้อื่น  เพราะอาจทำให้ติดโรคได้

-  อาจทำให้ตาพร่า  แสบตา  หรือเคืองตาหลังจากป้ายตาได้  ดังนั้นไม่ควรขับรถหรือต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย  จนกว่าตาจะมองเห็นได้ชัดเจนตามปกติ

-  ห้ามล้างปลายหลอดขี้ผึ้งป้ายตา

-  ถ้าลืมป้ายตาให้ป้ายตาทันที่ที่นึกขึ้นได้  แต่ถ้าจวนจะถึงเวลาที่จะป้ายตาครั้งต่อไปให้รอป้ายตาครั้งต่อไปได้เลย

Lid clean pad