วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

โรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อม

โรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อม (Macula disease)

ตาของเรามีส่วนรับภาพที่เรียกว่า จอประสาทตา หรือ จอตา ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณแสงเพื่อส่งผ่านไปแปลง เป็นภาพที่สมอง บริเวณจอตานี้มีจุดรับภาพที่ควบคุมความชัดของจุดกลางภาพ เรียกว่า  จุดภาพชัดของจอตา  (Macula)


หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับจุดภาพชัดจอตา จะส่งผลให้การมองภาพส่วนกลางไม่ชัด คล้ายกับมีจุดดำบังตรงกลาง หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวไป
โรคที่เกี่ยวกับจุดภาพชัดบนจอตาเสื่อม
1.      โรคจุดภาพชัดบนจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดงอกผิดปกติ (AMD) มีสาเหตุจากความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยในตาที่งอกขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปราะบางและเกิดการรั่วซึมได้ ทำให้จุดภาพชัดบวม มองเห็นภาพบิดเบี้ยว และสูญเสียการมองเห็นในส่วนกลางในที่สุด
2.      โรคจุดภาพชัดบวมน้ำจากโรคเบาหวาน (DME)

การรักษา
1.      การรักษาด้วยแสงเลเซอร์
2.      การฉีดยาเข้าวุ้นลูกตา
การฉีดยาเข้าวุ้นตา ยาที่ใช้ฉีดนี้มีคุณสมบัติยังยั้งการสร้างสารที่กระตุ้นให้เกิดเส้นเลือดที่งอกผิดปกติ 
ยาที่ใช้ฉีดเข้าวุ้นตาที่มีในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ได้แก่ 
  • bevacizumab (Avastin®) ราคา 500 บาทต่อเข็ม
  • ranibizumab (Lucentis®) ราคา 50,092 บาท (28 เม.ย. 57) 
ยาทั้งสองชนิดผลิตจากบริษัทเดียวกัน มีลักษณะการออกฤทธิ์ที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่การขึ้นทะเบียนด้วยข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกัน และมีราคาแตกต่างกัน
คณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักได้พิจารณา bevacizumab (Avastin®) ขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติ     บัญชี จ(2) หรือบัญชีรายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ ทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น

สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สามารถรักษาได้ตามสิทธิ์การรักษา โดยหากแพทย์ระบุข้อบ่งชี้ตามที่คณะกรรมการบัญชียาหลักกำหนด ก็สามารถเบิกได้

อ้างอิง จุลสารโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 กรกฏาคม-กันยายน 2555

Lid clean pad