วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

น้ำตาเทียม แนทเทียร์

น้ำตาเทียม แนทเทียร์


แนทเทียร์ ใช้เป็นน้ำตาเทียมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตา
ส่วนประกอบ  ไฮดรอกซี่โพรพริล เมทิลเซลลูโลส 0.3 %
ราคา 71 บาท (มิ.ย.2557) เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ข้อบ่งใช้   

 • ใช้สำหรับบรรเทาอาการระคายเคืองของตาซึ่งเกิดจากลม แสงแดด หรือสารระคายเคืองอื่นๆ
 • ใช้ป้องกันการระคายเคืองของตา หรือบรรเทาอาการตาแห้ง
 • ใช้บรรเทาอาการระคายเคืองของตา ในผู้ที่สวมคอนแทคเลนส์ และผู้ที่จ้องมองจอคอมพิวเตอร์ หรืออ่านหนังสือเป็นเวลานานๆ
ขนาดและวิธีใช้

 • หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 2-3 ครั้ง หรือเมื่อรู้สึกเคืองตา (ขณะหยอดตา ระวังอย่าให้ปลายขวดถูกกับตา)
 • หยอดยา  2-3 หยดบนคอนแทคเลนส์ก่อนใส่เลนส์เข้าตาเพื่อลดอาการระคายเคืองจากคอนแทคเลนส์
ข้อห้ามใช้    ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้

ข้อควรระวัง

 • ควรทิ้งน้ำยาที่เหลือไป หลังจากเปิดขวดใช้แล้ว 1 เดือน ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ
 • หลังการใช้ยา ควรปิดขวดให้สนิท และเก็บขวดยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
 • อย่าให้ปลายขวดถูกต้องกับสิ่งอื่น ซึ่งรวมถึงตาด้วย เพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของยา
 • ก่อนใช้ยา ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางตา
คำเตือน

 • เก็บยาให้ห่างจากเด็ก
 • กรณีที่ใส่คอนแทคเลนส์ หากมีความรู้สึกไม่สบายตา หรือระคายเคืองตาเป็นเวลานานให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก หยุดใช้ยา และปรึกษาแพทย์


อาการไม่พึงประสงค์

 • หลังหยอดยาอาจมีอาการแสบตา แพ้ หรือตาแดง หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์


การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

วิธีเปิดใช้ 
แนทเทียร์ผลิตด้วยเทคโนโลยี การขึ้นรูปขวด บรรจุน้ำยา และปิดผนึกขวดในขั้นตอนเดียว ทำให้ขวดบรรจุยาปิดสนิท ไม่มีช่องเปิด เพื่อความมั่นใจในความสะอาด และปราศจากเชื้อ การเปิดใช้ครั้งแรกควรปฏิบัติดังนี้Lid clean pad