วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

น้ำตา

น้ำตา 

น้ำตา ประกอบด้วยสารหลายชนิด ได้แก่ น้ำ โปรตีน สารต้านเชื้อแบคทีเรีย ไขมัน อิเล็กโทรไล เซลล์ต่างๆ เป็นต้น สารประกอบเหล่านี้ช่วยให้ดวงตามีผิวเรียบ และมองเห็นได้ชัดเจน โดยจะเคลือบลูกตาเป็น  ชั้น คือ

  1. ชั้นนอกสุด ประกอบด้วยไขมัน  มีหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำตา ซึ่งอยู่ชั้นกลางระเหยเร็วเกินไป 
  2. ชั้นกลาง เป็นน้ำมีเกลือผสมเล็กน้อย ผลิตโดยต่อมน้ำตา น้ำตาชั้นกลางนี้มีปริมาณร้อยละ 90 ของปริมาณน้ำตาทั้งหมด มีหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดสิ่งแปลกปลอม เช่น เมื่อมีผงเข้าตา จะมีการกระตุ้นให้น้ำตาไหลออกมาล้างให้ผงนั้นออกไป ผู้ที่ต่อมน้ำตาผลิตน้ำน้อย น้ำตาชั้นนอกและน้ำตาชั้นในจะสัมผัสกัน ทำให้รู้สึกแสบ และเคืองตาได้
  3. ชั้นใน เป็นสารเมือกเคลือบผิวลูกตา หากสารนี้เคลือบไม่ทั่วตา จะเกิดจุดตาแห้งบริเวณที่ขาดสารเมือกได้ง่าย

หากต่อมน้ำตาผลิตน้ำตาน้อยลง จะทำให้น้ำตาไม่สามารถจับตัวเป็นฟิล์มเคลือบตาได้สม่ำเสมอตามปกติ หรือหากฟิล์มน้ำตาขาดช่วงจะทำให้เกิดเป็นจุดแห้งของตา ทำให้มีอาการระคายเคืองตาได้

Lid clean pad