วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิธีการใช้ยาหยอดตา


ยาหยอดตา

            ยาหยอดตามีทั้งชนิดที่เป็นน้ำใสและเป็นน้ำแขวนตะกอน  การใช้ยาหยอดตาที่เป็นยาฆ่าเชื้อตามทฤษฎีแล้วต้องใช้ยาให้หมดตามที่แพทย์สั่ง  โดยเฉลี่ยยาหยอดตา  1  หยด  มีปริมาตร  50  ไมโครลิตร  (ทั้งนี้ขึ้นกับความหนืดและขนาดของหลอดยาด้วย)

วิธีการใช้

-  ล้างมือให้สะอาด

-  เปิดเกลียวจุกของขวดยาไว้  แต่ยังไม่ต้องเอาหลอดหยดออกจากขวด

-  นอนหรือเงยหน้าขึ้น

-  ให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับหลอดหยดและดูดยาให้เข้าไปในหลอด  (เฉพาะยาที่มีหลอดหยดซึ่งเอาออกจากตัวขวดได้)

-  ค่อยๆใช้มือข้างหนึ่งดึงหนังตาลงมาให้เป็นกระพุ้ง  และเหลือบตาขึ้นข้างบน

-  หยอดยาตามจำนวนที่แพทย์สั่งลงในด้านในของเปลือกตาล่าง

            ระวัง !  อย่าให้ปลายหลอดหยดถูกตา  มือ  หรือสิ่งใดๆ

-  ปล่อยมือจากการดึงหนังตา  และอย่ากระพริบตาสักครู่ (อย่างน้อย 30 วินาที)

-  เอาหลอดหยดใส่ขวดและปิดฝาให้สนิท

-  ถ้าต้องการใช้ยาหยอดตา  2  ชนิดขึ้นไป  ควรเว้นระยะห่างในการหยอดยาแต่ละชนิดประมาณ  5-10  นาที  จึงหยอดยาชนิดต่อไป  ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาขี้ผึ้งป้ายตา  ให้หยอดยาก่อนและรอประมาณ  10  นาที  จึงใช้ยาขี้ผึ้งป้ายตา

ข้อแนะนำอื่นๆ

-  ห้ามใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น  เพราะอาจทำให้ติดโรคได้

-  อาจทำให้ตาพร่า  แสบตา  หรือเคืองตาหลังจากหยอดตาได้  ดังนั้นไม่ควรขับรถหรือต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย  จนกว่าตาจะมองเห็นได้ชัดเจนตามปกติ

-  ห้ามล้างหลอดหยด

-  ถ้าลืมหยอดตา ให้หยอดตาทันที่นึกขึ้นได้  แต่ถ้าจวนจะถึงเวลาที่จะหยอดตาครั้งต่อไปให้รอหยอดตาครั้งต่อไปได้เลย

-  ถ้ายาหยอดตาเป็นชนิดยาน้ำแขวนตะกอน  จะต้องเขย่าขวดก่อนใช้

-  ยาหยอดตาขวดที่เปิดใช้แล้ว  ห้ามใช้เกิน  1  เดือน  ถ้ามียาเหลือควรทิ้งไป

-  ยาหยอดตาบางชนิดควรเก็บในตู้เย็น  ฉะนั้นต้องอ่านฉลากให้เข้าใจ

-  ยาหยอดตาบางชนิด  จะทำให้รู้สึกขมได้  เพราะตาและปากมีทางติดต่อถึงกันได้  อาจกดหัวตาเบา ๆ

-  ผู้ใช้เลนซ์สัมผัส ควรถอดออกก่อนหยอดตา

Lid clean pad