วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิธีการใช้ยาหยอดตาแบบกระเปาะ


ยาหยอดตาแบบกระเปาะ เป็นยาหยอดตาในรูปแบบปราศจากสารกันเสีย ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้หรือระคายเคืองได้ จึงมีการผลิตยาในรูปแบบที่สามารถใช้ได้หมดในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งปริมาตรของยาหยอดตาในแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากัน โดยในหนึ่งหลอดอาจหยอดตาได้ตั้งแต่ 2 หยด จนถึง 6 หยด

วิธีการใช้

·      ล้างมือให้สะอาด

·      หยิบแผงหลอดยาออกมาจากกล่องแล้วฉีกหลอดยาออกมาเพียงหนึ่งหลอด

·      บิดบริเวณปลายหลอดให้ขาดจากกัน อย่าเพิ่งทิ้งจุกพลาสติก

·      บีบยาออกจากหลอดยาตามวิธีที่ถูกต้อง อย่าให้ปลายหลอดสัมผัสลูกตา ขนตา ปลายนิ้ว

·      หยดยาออกมาเพียง 1 หยด ไม่ต้องบีบทีเดียวทั้งหมด

·      นำจุกพลาสติกปิดหลอดยาที่เหลือ

·      ยาส่วนที่เหลือในหลอดสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกภายในหนึ่งวัน โดยไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น (การเก็บยาในตู้เย็นไม่ได้ทำให้เก็บยาได้นานขึ้น) หากไม่พอสามารถเปิดหลอดใหม่ใช้ได้อีก

Lid clean pad