วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิธีบริหารยา Actonel

วิธีบริหารยา Actonel สำหรับรักษาโรคกระดูกพรุน
§       รับประทานยา 1 เม็ด พร้อมน้ำเปล่า 1 แก้วสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 30 นาที
§       ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับอาหาร หรือเครื่องดื่ม(ที่ไม่ใช่น้ำเปล่า)
§       หลังรับประทานยาในช่วง 30 นาทีแรก ไม่ควรนอนในแนวราบ แต่ทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ เช่น นั่งเดิน ออกกำลังกาย
§       เลือกวันที่ท่านสะดวกในการรับประทานยา และรับประทานวันเดิมทุกสัปดาห์
§       หากลืมรับประทานยาเมื่อนึกได้ให้รับประทานยาในวันรุ่งขึ้นตามเวลาเดิม หลังจากนั้นให้กลับมารับประทานยาครั้งต่อไปให้ตรงตามวันและเวลาที่เคยรับประทาน
§       ห้ามรับประทานยา 2 เม็ด ในวันเดียวกัน

Lid clean pad