วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิธีการใช้ อ๊อกคิวซอฟท์ ลิด สครับ

อ๊อกคิวซอฟท์ ลอด สครับ แบบขวดโฟมปั๊ม มี 2 สูตรด้วยกันคือ สูตร Original ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ใช้สำหรับทำความสะอาดเปลือกตา เป็นประจำทุกวัน และสูตร Plus สำหรับทำความสะอาด และลดการสะสมของแบคทีเรีย ที่เปลือกตา สามารถใช้ร่วมกับสำลี ในการทำความสะอาดได้ โดยกดโฟมลงบนสำลีที่ไม่เป็นขุย โฟมที่ได้มีความอ่อนโยนต่อดวงตา ถ้าเข้าตา ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆ ให้ล้างน้ำออกด้วยน้ำสะอาด โฟมของสครับปราศจากสารแต่งสีและกลิ่น สีและกลิ่นจึงอาจแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่นของการผลิต ตามลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์
ยาอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องสำอาง จึงเบิกไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

Lid clean pad