วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Azyter


  • ยาหยอดตา ในภาชนะบรรจุแบบใช้ครั้งเดียว 
  • ข้อบ่งใช้ในการรักษา ยาหยอดตาอะซิโทรมัยซิน เป็นสารละลายบรรจุในภาชนะ แบบใช้ครั้งเดียว มีข้อบ่งใช้ สำหรับรักษาโรคเยื่อบุตาอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มีความไวต่อยา เช่นโรคเยื่อบุตาอักเสบ มีหนองที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในเด็กและผู้ใหญ่ โรคริดสีดวงตาที่เกิดจากการติดเชื้อ คลาไมเดีย ทาโครมาทิส ในเด็กและผู้ใหญ่ 
  • ขนาดยาและวิธีการใช้ยา ผู้ใหญ่หยอดตาครั้งละ 1 หยดลงในถุงเยื่อบุตา ข้างที่จะรักษา วันละ 2 ครั้ง ตอนช่วงเช้า 1 หยด และช่วงเย็น 1 หยด ระยะเวลาการรักษาคือ 3 วัน เนื่องจากเป็นยาหยอดตาที่ออกฤทธิ์นาน จึงไม่จำเป็นต้องใช้เกิน 3 วัน การใช้ยาตามคำแนะนำเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้การบริการรักษาบรรลุผลสำเร็จ 
  • วิธีการใช้ยา คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังหยอดตา ระวังอย่าให้ปลายหลอดยาหยอดตาสัมผัสตาหรือเปลือกตา เมื่อหยอดยาเสร็จแล้วให้ทิ้งภาชนะบรรจุของยาทันทีและห้ามเก็บไว้ใช้ซ้ำในภายหลัง 
  • ห้ามใช้ในผู้แพ้ยาอะซิโทรมัยซินหรือยาปฏิชีวนะตัวอื่นในกลุ่ม macrolide 
  • การเก็บรักษายา หลังจากเปิดหลอดยาแบบใช้ครั้งเดียวแล้ว ต้องใช้ยาหยอดตาทันทีเมื่อใช้แล้ว ให้ทิ้งหลอดยาแบบใช้ครั้งเดียวทันทีเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส เก็บภาชนะบรรจุของยาหยอดตาไว้ในซองบรรจุยาเพื่อป้องกัน
    แสง


Lid clean pad